SăliREPARTIZAREA ELEVILOR PE INSTRUMENTE ÎN SĂLILE  DE CONCURS